Bij ons in Nederland

Als er een woning gekocht wordt in Italie, zullen er vele momenten zijn, waar de verschillen tussen de landen haarscherp naar voren komen. Ook al is veel gebaseerd op dezelfde uitgangspunten, dan nog wordt iedere uitvoering van afspraken toch met een heel andere insteek gedaan. Laten we zeggen, dat in elk geval de emotie en de ratio de belangrijkste basis vormen voor heel veel verschillen. De Nederlander redeneert vaak: ik ben de klant, ik heb de portemonnee en in mindere mate "we zijn toch Europa", waarbij er in de communicatie vooral heel direct wordt gezegd wat je vindt. De Italiaan reageert  met de mond en met gebaren:  dit is nu eenmaal Italie, je bent gast en heeft er totaal geen boodschap aan hoe het in Nederland gaat. Op de achtergrond speelt het eergevoel een grote rol in de non verbale communicatie. "Bella figura" betekent dat een directe uitspraak van een Nederlander, al of niet terecht, heel veel irritatie bij de Italiaan kan oproepen.  Die Nederlander staat er dan vervolgens verongelijkt bij.....
Kortom een aantal lessen:
- begin nooit een zin met "Bij ons in Nederland". Een goede training is die zin ook uit je gedachten te bannen. Zo start je  een discussie op meteen goed...
- afspraken gelden al als er over is gesproken, wees dus duidelijk en diplomatiek. Bijna iedere buitenlander en zeker ook de Italiaan, is niet bekend met de laatste zin die een Nederlander altijd uitspreekt als er afspraken lijken te zijn gemaakt: die zin die begint met "dus" en dan volgt er een samenvatting van alle afspraken, inclusief gemakshalve ook alle onduidelijke. De aandacht is dan al lang weg bij de Italiaan en de kiem voor een misverstand is gelegd. Aan de andere kant herhaalt een Italiaan meer dan twee keer wat er werd afgesproken, daar tevens zijn hele omgeving bij betrekkend, waardoor een Nederlander zijn geduld verliest en er hoofdschuddend ongeconcentreerd bij staat...
- vertrouwen is een belangrijke component in een saamhorige Nederlands-Italiaanse relatie. De balans daarin onderkennen is een uitdaging. Aan iemand vragen wat iets kost en vervolgens dat ook nog een keer bij iemand anders doen, geldt voor de eerste als een inbreuk in het gestelde vertrouwen en geen onderdeel van een zakelijke transactie. Een geometra kiezen bijvoorbeeld, waar overigens iedere koper mee te maken krijgt, kies je zoals je een dokter uitkiest. Dus niet op basis van de kostenimplicaties. Hij wordt de vertrouwenspersoon, de "huizendokter" zo je wilt, die uit jouw naam alles rond en in het huis voor je regelt, wat je zelf niet kunt. Als hij uit jouw naam prijzen aanvraagt bij verschillende aannemers is dat een voorbeeld, waarbij je de zin "Bij ons in Nederland" niet hoeft te gebruiken.