Doe het niet zelf… non fa da tè….

 

Penney wise, pound foolish is een Engelse uitdrukking die in algemene zin gebruikt wordt als men koste wat het kost langs de goedkoopste weg iets wil bereiken, maar uiteindelijk gestraft wordt door de realiteit waardoor het hele project veel te duur uitpakt. Het kopen van een huis in het buitenland en we spreken hier specifiek over Italië, is een sprekend voorbeeld voor een niet ingezetene die besluit om het proces helemaal of gedeeltelijk zelf te willen doen. Voorbeelden te over van grote misère, die alleen opgelost kon worden door uiteindelijk een professional voor veel geld het probleem te laten oplossen. Maar voorbeelden zijn er ook waarbij wel een professional ingeschakeld wordt, maar men toch de regie in eigen handen blijft houden en alleen die informatie te geven waarom gevraagd wordt, waardoor de professional geen overzicht heeft en voortdurend op het verkeerde been staat.
“Ja maar die makelaar was zo aardig en sprak ook Engels, net zoals de eigenaar van het huis.” Toen de koopovereenkomst (proposta) getekend was en het voorschot betaald was, bleken niet alle vergunningen voorhanden, het huis moest afgenomen worden in de staat waarin het verkeerde zonder dat een bouwtechnicus (geometra) een keuring had gedaan, de woning bleek gesplitst en de ontbindende verklaring in verband met de hypotheek stond niet in de koopovereenkomst. Alle betrokkenen aan de verkoperskant waren ineens niet meer zo aardig en gaven niet meer thuis. De hypotheek werd niet in behandeling genomen omdat de vergunningen niet in orde waren en de acte kan niet passeren als de hypotheek nog niet toegekend is. Maar in de koopovereenkomst stond wel een deadline met een boetebepaling. Kortom een grote valkuil vol met slapeloze nachten.
Voor verbouwen geldt hetzelfde verhaal. Hier is de realiteit zo mogelijk nog ingewikkelder als bij kopen. “ Ik ben heel handig en wat mijn ogen zien, kunnen mijn handen maken…” In Italië kan alleen aan de structurele zaken gewerkt worden door gecertificeerde vaklui en met in Italië gecertificeerde bouwmaterialen. Blijkt dat niet het geval, is men zwaar in overtreding en in die gevallen is de overheid spijkerhard. Prettige ervaring van een Nederlandse makelaar die een huis in Italië wil kopen en zegt: ”in Nederland weet ik alles over het kopen van een huis, maar absoluut niet in Italië, daarom huur ik jullie in!”

De moraal van ieder verhaal over doe het zelvende kopers is duidelijk: begin er niet aan. Laat het hele proces over aan professionele makelaars/bemiddelaars en accepteer vooral dat die de regie volledig in handen moeten hebben, hetgeen inhoudt dat zij volledig op de hoogte moeten zijn van de mogelijkheden en onmogelijkheden van het eisenpakket van de kopende partij zodat de invulling van de Italiaanse droom zonder slapeloze nachten verloopt..

Frits Hemerik