Uitbreiden tijdens een verbouwing. Wat kan en wat kan niet.

Een woning voldoet niet altijd aan alle voorwaarden die de koper vooraf heeft bepaald. Dan is verbouwen veelal aan de orde en daarmee wellicht de wens de bestaande woning te vergroten. Allereerst ter verduidelijking het verschil tussen nieuwbouw en renovatie. Bij een gebouw dat afgebroken wordt en op dezelfde plaats herbouwd wordt, is sprake van renovatie. Bij een gebouw dat afgebroken wordt en het volume wordt gebruikt om op een andere plaats een gebouw te plaatsen, is er sprake van nieuwbouw. Bij renovatie mag er een volumevergroting plaatsvinden, bij nieuwbouw niet.

Bij uitbreiding is de gemakkelijkste weg een ongebruikt bijgebouw af te breken en het volume toe te voegen aan de woning. Is dat niet het geval dan is het binnen de Italiaanse wetgeving mogelijk oppervlakte toe te voegen aan een onroerend goed tijdens de restauratie.  Dit wordt de Piano Casa wetgeving genoemd. Deze informatie betreft de generieke regelgeving, die voor verreweg de meeste situaties van toepassing. De regelgeving kan wel qua interpretatie verschillen per regio. In alle gevallen geldt dat pas na indiening van het individuele project bij de lokale overheid er de zekerheid is dat er toestemming voor gegeven wordt. Gelieve als zodanig dit document te interpreteren en er geen definitieve conclusies aan te verbinden.

Gebouwen met een woonbestemming worden beoordeeld naar m3 volume en in die situatie mag in ieder geval 20% extra volume aan het gebouw worden aangebouwd tot een maximum van 200m3.
Gebouwen die geen woonbestemming hebben worden beoordeeld op m2 oppervlakte. Ook hier geldt dat in elk geval 20% oppervlaktevergroting mogelijk is. Beoordeeld moet worden of het verstandig is, eerst het gebouw een woonbestemming te geven en dan over te gaan tot volumevergroting.
Een uitbreiding moet aan het gebouw vastzitten, waarbij alleen in het geval van herbouw aan 50% van het oorspronkelijke gebouw het mogelijk is 50% van het nieuwe totaal in het verlengde, dan wel gedraaid onder een hoek ten opzichte van het oorspronkelijke huis te positioneren.
Er zijn grotere uitbreidingsmogelijkheden tot 35% en wellicht zelfs 40% mogelijk. Voorwaarden is dan wel dat deze uitbreiding gerealiseerd wordt volgens de zg Itaca wetgeving, dat wil zeggen dat het gebouw onder meer voor zijn eigen energievoorziening moet zorgen door middel van zonnepanelen en warmwaterboiler, alsmede dat de bouw in de hoogste energetische klasse wordt gerealiseerd. Hetgeen aan gebruikte isolatiematerialen ed de hoogste eisen stelt. Hier moet gelet worden of de extra kosten niet hoger zijn dan het rendement.

Betreft Verbouwingsbeperkingen resp. mogelijkheden.
Er mag geen verandering plaatsvinden in het landschappelijke uiterlijk van het gebouw, ook als het verplaatst wordt. In uitzonderingsgevallen wordt er een verdieping minder geaccepteerd, maar niet meer. Ook als er een stenen buitentrap is, die niet meer wordt gebruikt, moet deze gehandhaafd blijven. Het uiterlijke materiaalgebruik van het huis moet bewaard blijven, echter indien er stucwerk is toegepast, mag deze geheel of gedeeltelijk worden verwijderd.  De constructieve structuur van het huis mag uit baksteen, hout, ijzer, beton bestaan.
Voor het dak moeten originele pannen worden (her)gebruikt, die hoeven echter niet antiek te zijn. Veelal worden bij een dak vernieuwing nieuwe pannen onder gelegd en de oude antieke, indien bruikbaar, boven.
Wat de ramen betreft, dient in de meeste gevallen de bestaande grootte te worden gerespecteerd. Waar een dichtgemetseld raam is, kan deze weer worden geopend, mits in het kadaster vermeld is dat daar een raam zit. Op de begane grond kan een deur veranderd worden in een raam in dezelfde grootte als de oorspronkelijke deur. Dus een deur waar een grote hooiwagen doorging, kan als raam in dezelfde grootte terugkomen. Omgekeerd kan een raam als deur worden uitgevoerd door de onderdorpel tot aan de grond te verwijderen. Wat specifiek de ramen betreft is het altijd wenselijk om vooraf goed bij de gemeente te informeren wat toegestaan wordt en wat niet. Aan het aanbrengen van luiken zijn geen belemmeringen.
Bij de herbouw van een schuur die uit een eenvoudige constructie bestaat, bijvoorbeeld 4 palen en een dak zijn er geen beperkingen om de bouwkundige kenmerken te behouden. In theorie zou hier ook een open constructie met veel glas kunnen terugkomen, maar dit is zeker een onderwerp dat strikt met de gemeente vooraf besproken moet worden.
In het interieur is elke verandering toegestaan, mits bouwkundig verantwoord te beoordelen door de geometra. Verandering van de kamerindeling moet wel worden geregistreerd bij het kadaster.

In bijna alle gevallen is het toegestaan een zwembad te bouwen, dat voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld.