Volmacht

Ook in het aprilnummer van het prijzenswaardige "Italie magazine" stond de traditionele, doorgaans zinvolle, betaalde column van Joost van der Heijden, advocaat voor Italiaanse zaken. Een ogenschijnlijk heldhaftig verhaal over een alsnog doorgegane passage van een huis in Lombardije dankzij een volmacht in de aanloop van de coronacrisis.

Noch Joost met het vliegtuig, noch de Nederlandse verkopers konden Italie in, toen die al aan de grens stonden. De paniek was groot, want de verkoop moest doorgaan. Door inschakeling van een bereidwillige Italiaan, die op het laatste moment een volmacht kreeg, werd de verkoop alsnog een feit.

Onze eerste inval was: had dat nu meteen gedaan, dan waren er enorm veel kosten bespaard en waren de slapeloze nachten de verkopers bespaard gebleven. Bij La Dolce Casa worden alle formaliteiten bij de notaris altijd met een volmacht gedaan door Antonella Ghiani, het Italiaanse geweten van ons bemiddelingsbedrijf. Het is wel een stukje organisatie, dat aan strikte regels gebonden is. Vooral het vertrouwen winnen van een Nederlandse notaris. Die is onmisbaar in het proces, maar moet accepteren dat zijn of haar Italiaanse collega leidend is in de procedure en hij of zij feitelijk een aantal simpele handelingen moet verrichten om de tenaamstelling van de Nederlandse kopers te valideren en de volmacht door de kopers te laten ondertekenen. Hopelijk is de factuur achteraf een afspiegeling van deze beperkte handelingen. Het bespaart de koper een aparte reis naar Italie, een slaapverwekkende vertoning zonder koffie bij de Italiaanse notaris, een tolk en vertaalkosten van alle documenten. Per saldo is de volmacht ook altijd goedkoper. Trouwens bij het aankopen van een huis in Italie met de bemiddeling van La Dolce Casa, is helemaal geen Nederlandse advocaat nodig. Valkuilen die een Nederlandse koper makkelijk over het hoofd ziet, worden al vooraf geconstateerd. Terugkomend op de column van mr Joost van der Heijden; dit keer heeft hij het warme water uitgevonden, zoals een Italiaans spreekwoord luidt.

Zie zo, de akte ondertekend met een volmacht door Antonella, veel geld
bespaard, klant tevreden